Regulamin

REGULAMIN XXI  FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ

 

IMIENIA JANA PAWŁA II   W ŚWIĘTNIE

 

20.05.2017 – 21.05.2017 

 

warsztaty muzyczne  16 – 21.05.2017

   

ZAŁOŻENIA OGÓLNE FESTIWALU

 

  1. Uczestnicy festiwalu piosenki religijnej śpiewają jedną piosenkę o tematyce religijnej.
  2. Uczestnikami festiwalu mogą być dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe.
  3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc /ilości piosenek w konkursie/ udział w festiwalu biorą osoby i zespoły według kolejności zgłoszeń, przewidujemy udział solistów i grup, zespołów /nie ma limitu osób na zespół/ w sumie  do 50 piosenek w konkursie.
  4. Uczestnikami są osoby, zespoły reprezentujące: domy kultury, szkoły, parafie, organizacje religijne, rodziny muzykujące, inne.
  5. Można śpiewać z własnymi instrumentami, z podkładem muzycznym  na płytach CD.  Istnieje możliwość podłączenia instrumentów elektronicznych pod aparaturę nagłaśniającą.
  6. Piosenki mogą być znane i nieznane, nawet własne kompozycje przygotowane przez uczestników i ich opiekunów.
  7. Kolejność występów jest losowana w poszczególnych kategoriach przed rozpoczęciem festiwalu.
  8. ZESPOŁY DZIECI w wieku przedszkolnym wszystkie są laureatami.  Z DANEGO PRZEDSZKOLA MOŻE WYSTĄPIĆ JEDNA REPREZENTACJA.
  9. W poszczególnych kategoriach wyłaniani są laureaci w ilości dowolnej – decyduje o tym komisja oceniająca.

10. Przyznawane jest jedno Grand-prix.

11. WSZYSCY  UCZESTNICY  FESTIWALU  OTRZYMUJĄ  NAGRODY.

12. Soliści śpiewają samodzielnie bez chórków /może towarzyszyć soliście zespół muzyczny z akompaniamentem  instrumentalnym/.

13. Zespoły z uczestnikami w różnym wieku uczestniczą w festiwalu w kategorii zespołowej odpowiedniej do wieku najstarszego członka zespołu.

14. UCZESTNICY FESTIWALU MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, ŻE KONKURS ODBYWA SIĘ W DWA DNI MUSZĄ ZAKŁADAĆ SWOJĄ OBECNOŚĆ W OBYDWA DNI FESTIWALOWE /NIE PRZYBYCIE W NIEDZIELĘ JEST JEDNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z NAGRÓD/

15. LAUREACI MAJĄ OBOWIĄZEK UCZESTNICZYĆ W KONCERCIE LAUREATÓW

16. UWAGA ! – Z KAŻDEGO OŚRODKA, PARAFII, DOMU KULTURY, SZKOŁY ITD. MOŻEMY PRZYJĄĆ MAKSYMALNIE TRZY PIOSENKI.

17. LAUREACI GRAND-PRIX KOLEJNY RAZ MOGĄ WYSTĄPIĆ W KONKURSIE DOPIERO PO TRZECH LATACH OD FESTIWALU,  W KTÓRYM ZDOBYLI GŁÓWNĄ NAGRODĘ

 

W roku 2017 nie mogą wziąć udziału laureaci:

- 2014 - Katarzyna Mielnik ze Stowarzyszenia Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.

- 2015 - Daniel Hutor z Zespołu Szkół w Sulechowie

- 2016 – Andrzej  Płuciniczak  z Gminnego Centrum Kultury w Przemęcie

 

18.    Wszelkie sytuacje nie objęte tym regulaminem rozstrzyga organizator.

19. NAGRODAMI SĄ:

- BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OD PANA BOGA

- DYPLOMY I NAGRODY RZECZOWE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW     

  /SKROMNE/

- STATUETKI „ZŁOTE KAROLKI” DLA LAUREATÓW

- WDZIĘCZNOŚĆ I PODZIW WIDZÓW

- DOŚWIADCZENIE I WIEDZA WYNIESIONE ZE SPOTKAŃ Z JURORAMI             

  W TRAKCIE KONSULTACJI

 

Szanowni Uczestnicy

Pragniemy wszystkich potencjalnych uczestników poinformować, że uzyskiwane nagrody to spory wysiłek dla organizatorów i są one wynikiem sponsorowania Festiwalu przez różnego rodzaju firmy, sklepy, przedsiębiorstwa usługowe. Bardzo często są to ich wyroby lub rozprowadzane artykuły. Staramy się tak dobierać nagrody, aby indywidualne były dopasowane do wieku uczestników i do tego jaką płeć reprezentują. Natomiast nagrody zespołowe to zwykle różnego rodzaju sprzęty, artykuły, które mogą się przydać w placówkach delegujących  uczestników na Festiwal. Prosimy przyjąć te nagrody jako nasze podziękowanie za udział w takiej formie, jaką możemy zaproponować. Liczymy na Wasze zrozumienie i zaakceptowanie dobroci serca naszych sponsorów, jak i takich, a nie innych zasad nagradzania przyjętych przez organizatorów. Liczymy na to też, że opiekunowie są w stanie wytłumaczyć te zasady swoim podopiecznym, za co z góry dziękujemy. 

 

20. Koszty udziału

- uczestnicy nocujący w ośrodku wypoczynkowym –  płacą 60 zł od osoby za:                                                                                             

- kolację w sobotę,                                                                                     

- nocleg w ośrodku wypoczynkowym,                                                              

- śniadanie i obiad w niedzielę,                                                                          

- koszulkę festiwalową (w zgłoszeniu prosimy podać wzrost uczestników)                                                                                      

Dojazd do ośrodka i przejazd w niedzielę na miejsce festiwalu we  własnym zakresie lub zapewniają ten dojazd organizatorzy /NIEODPŁATNIE – konieczność zapewnienia transportu, czy własny transport należy zaznaczyć w zgłoszeniu/

-  organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu na i z festiwalu

-  opiekun 1 osoba – pobyt nieodpłatny

-  kierowca busa, autobusu – pobyt nieodpłatny

 

UKS „Leśnik – Junior” w Świętnie

Nr konta 83 9081 0006 0117 7933 2000 0001

 

21. UCZESTNICY NIE NOCUJĄCY W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM  płacą 3 zł od osoby, mają zapewnioną:                                                           

- kolację   W SOBOTĘ PO GODZINIE 17.00

- istnieje możliwość dla chętnych zamówić za kwotę 10 zł  koszulkę festiwalową (w zgłoszeniu prosimy podać wzrost uczestników)

 

UKS „Leśnik – Junior” w Świętnie

Nr konta 83 9081 0006 0117 7933 2000 0001

 

22. Bezwarunkowo ze zgłoszeniem należy przesłać e-mailem w formacie mp3 podkład muzyczny – zgłoszenia bez podkładu nie będą przyjmowane /chyba że zespół ma akompaniament na żywo – co należy zaznaczyć w zgłoszeniu/

 

23. WARSZTATY MUZYKI GOSPEL

ZAŁOŻENIA:

 - w warsztatach biorą udział zespoły i uczestnicy indywidualni

 - praca na warsztatach odbywa się z zawodowymi muzykami

 - w trakcie warsztatów dla uczestników przewiduje się ogniska,  gry terenowe, gry sportowe, zabawy rekreacyjne, koncerty dla mieszkańców okolicznych miejscowości

 - w trakcie warsztatów odbywa się praca nad materiałem przygotowanym przez prowadzących warsztaty                                                                                       

- uczestnicy warsztatów mieszkają w ośrodku wypoczynkowym                     

- wyżywienie w stołówce szkolnej

 - koszt pobytu jednego uczestnika warsztatów ze wszystkim /wyżywienie, program, noclegi, wycieczki, inne /wynosi 300 zł za całość /jeden opiekun darmowo w przypadku grup uczestników powyżej  5 osób/ . Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na możliwości organizacyjne. O  skutecznej rezerwacji miejsca dla uczestników decyduje  przedpłata 50%  kosztu pobytu. Pozostałe środki należy wpłacić najpóźniej do 30.04.2017 roku. Bardzo  przepraszamy za ten szczegółowy opis wymogów organizacyjno-finansowych, ale oprócz naszej ogromnej radości, że możemy się z uczestnikami spotkać na  wspólnym śpiewaniu dla Pana Boga, oprócz tego, że wspierają nas też bardzo życzliwi sponsorzy, to mamy do czynienia także z przesympatycznymi ale partnerami warsztatów z którymi łączą nas umowy i wzajemne zobowiązania na zasadach komercyjnych. Ufamy, że dla wszystkich  przemiłych , potencjalnych uczestników jest to zrozumiałe.

-  efektem  warsztatów jest przygotowany koncert, który zostanie zaprezentowany w kościele w Wolsztynie w dniu 19.05.2017 r. oraz w Świętnie w dniu 21.05.2017 roku

   

 KATEGORIE UCZESTNIKÓW W  KONKURSIE

    1.   Kategorie indywidualne

      Kat. I         7 do 10 lat

      Kat. II      11 do 13 lat

      Kat. III     14 do 16 lat

      Kat  IV     17 do 19 lat 

2.          Kategorie zespołowe – zespoły od 2 do 4 osób

      Kat. I          7 do 10 lat

      Kat. II       11 do 13 lat

      Kat. III      14 do 16 lat

      Kat  IV      17 do 19 lat

3.   Kategorie zespołowe – zespoły od 5 osób  - wzwyż

      Kat. I      do 6 lat   – JEDNA REPREZENTACJA Z PRZEDSZKOLA

      Kat. II         7 do 10 lat

      Kat. III      11 do 13 lat

      Kat. IV      14 do 16 lat

      Kat  V       17 do 19 lat

4. Kategorie dla dorosłych  OD 20 LAT WZWYŻ

      Kat. I         indywidualna

      Kat. II        2 – 4 0sób od duetu do kwartetu

      Kat. III       zespoły od pięciu osób wzwyż

5. Kategoria dla chórów                                        

     Kat. I – chóry dziecięce – wiek do 17 lat

     Kat II – pozostałe chóry  - wiek uczestników /wszystkich lub części

18 lat i więcej/ 

O wieku uczestnika lub uczestników decyduje rok urodzenia /nie miesiąc/

W zgłoszeniu konkursowym należy podać:

- nazwisko i imię wykonawcy, nazwę zespołu,

- kogo reprezentuje,

- tytuł piosenki,

- kategoria konkursowa,

- ilość uczestników,

- ilość opiekunów,

- czy zapewnić transport na nocleg,

- liczba dziewcząt, liczba chłopców,

- informacje, czy zostają na nocleg (dowód wpłaty przekazem pocztowym kwoty za nocleg – może być kserokopia),

-  potrzeby techniczne – sprzętowe,

- podkład muzyczny w formacie mp3

- jeżeli tak – to udział w warsztatach na wyżej podanych zasadach

 

Festiwal odbędzie się na boisku Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego w Świętnie.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają organizatorzy telefonicznie:

(68) 384 13 12.

Ocenie podlega wykonanie piosenki, jej interpretacja, wykorzystanie możliwości wokalnych, walory estetyczne, dobór akompaniamentu, ogólne wrażenie.

O wieku uczestnika lub uczestników decyduje rok urodzenia /nie miesiąc/

UWAGA:

Bardzo prosimy przestrzegać zasad dotyczących wieku uczestników, by uniknąć nieporozumień – chodzi przecież o wspólną atmosferę fantastycznego braterstwa i przyjaźni!

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

Ø  Obsługę techniczną, możliwość prób przed występami.

Ø  Opiekę organizacyjną dla uczestników i wszelką pomoc, informacje.

Ø  Pomieszczenia na zmianę lub zostawienie odzieży.

Ø  Smaczną kolację dla uczestników i ich opiekunów /w dniu prezentacji/.

Ø  Możliwość noclegu ze śniadaniem  i obiadem drugiego dnia, dowóz do ośrodka i następnego dnia dowóz do szkoły w Świętnie.

Ø  Możliwość konsultacji.

ZGŁOSZENIA przyjmujemy e - mailem na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny

sp.swietno@poczta.fm

 

 

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do  dnia 20.03.2017 r.

 

 

 Koncert w Wolsztynie  19.05.2017

        -  19.00 – Koncert Muzyki Gospel w wykonaniu uczestników warsztatów muzycznych z Polski, Niemiec i Litwy

 

Festiwal rozpoczyna się 20.05.2017

- 11.00 - 13.20 - rejestracja uczestników i próby na scenie

- 13.30 - losowanie kolejności występów, sprawy organizacyjne

- 14.30 - 18.00 - prezentacje konkursowe

- 18.10 - 19.00 - Spotkanie przy muzyce i modlitwie,

- 19.30 - 21.00 – Koncert „CISZA  JAK  TA”

- 21.10 - 22.00 -  „ GITARY MARYI NIEPOKALANEJ”  spotkanie modlitewne  z Apelem Jasnogórskim.

- 23.00 – Ognisko w ośrodku z kiełbaską dla nocujących uczestników i gości  w klimacie spotkania z Panem Bogiem – prowadza młodzież z NINIWY w Obrze – świetni młodzi ludzie z Ojcami Oblatami z WSD z Obry.

 

Festiwal 21.05.2017

-  9.00 - Śniadanie dla nocujących

- 10.30 - Msza Święta w kościele w Świętnie z oprawą muzyczną uczestników festiwalu.

- 12.00 - 13.30 – Obiad dla nocujących.

- 13.50 – 15.00 – Koncert uczestników warsztatów muzycznych .

- 15.00 – Rozdanie nagród,  Koncert Laureatów.

    - 18.30 - koncert Gości Festiwalu –  „GÓRALSKA HORA” – koncert góralskich muzyków z Polski i Słowacji.

 

ZAPRASZAMY !

W IMIENIU ORGANIZATORÓW

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

IMIENIA JANA PAWŁA II W ŚWIETNIE

MGR JERZY  LUFTMANN
ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by www.festiwal.zspswietno.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"
Osób online: 1
stat4u