Regulamin

 

 

REGULAMIN XXIII  FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ

IMIENIA JANA PAWŁA II W ŚWIĘTNIE

                                                                      8.06.2019 – 9.06.2019                                                                           

   

ZAŁOŻENIA OGÓLNE FESTIWALU

 

 1. Uczestnicy festiwalu piosenki religijnej śpiewają jedną piosenkę o tematyce religijnej.
 2. Uczestnikami festiwalu mogą być dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe.
 3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc /ilości piosenek w konkursie/ udział w festiwalu biorą osoby i zespoły według kolejności zgłoszeń, przewidujemy udział solistów i grup, zespołów /nie ma limitu osób na zespół/ w sumie  do 50 piosenek                 w konkursie.
 4. Uczestnikami są osoby, zespoły reprezentujące: domy kultury, szkoły, parafie, organizacje religijne, rodziny muzykujące, inne.
 5. Można śpiewać z własnymi instrumentami, z podkładem muzycznym. Istnieje możliwość podłączenia instrumentów elektronicznych pod aparaturę nagłaśniającą.
 6. Piosenki mogą być znane i nieznane, nawet własne kompozycje przygotowane przez uczestników i ich opiekunów.
 7. Kolejność występów jest losowana w poszczególnych kategoriach przed rozpoczęciem festiwalu.
 8. ZESPOŁY DZIECI w wieku przedszkolnym wszystkie są laureatami. Z DANEGO PRZEDSZKOLA MOŻE WYSTĄPIĆ JEDNA REPREZENTACJA.
 9. W poszczególnych kategoriach wyłaniani są laureaci w ilości dowolnej – decyduje o tym komisja oceniająca.
 10. Przyznawane jest jedno Grand-prix.
 11. WSZYSCY  UCZESTNICY  FESTIWALU  OTRZYMUJĄ  NAGRODY.
 12. Soliści śpiewają samodzielnie bez chórków /może towarzyszyć soliście zespół muzyczny z akompaniamentem  instrumentalnym/.
 13. Zespoły z uczestnikami w różnym wieku uczestniczą w festiwalu w kategorii zespołowej odpowiedniej do wieku najstarszego członka zespołu.
 14. UCZESTNICY FESTIWALU MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, ŻE KONKURS ODBYWA SIĘ W DWA DNI MUSZĄ ZAKŁADAĆ SWOJĄ OBECNOŚĆ W OBYDWA DNI FESTIWALOWE /NIE PRZYBYCIE W NIEDZIELĘ JEST JEDNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z NAGRÓD/
 15. LAUREACI MAJĄ OBOWIĄZEK UCZESTNICZYĆ W KONCERCIE LAUREATÓW
 16. UWAGA ! – Z KAŻDEGO OŚRODKA, PARAFII, DOMU KULTURY, SZKOŁY ITD. MOŻEMY PRZYJĄĆ MAKSYMALNIE TRZY PIOSENKI BARDZO PROSIMY ZGŁASZAĆ Z DANEGO OŚRODKA TYLKO TRZY PIOSENKI BEZ WZGLĘDU NA TO JAKIE PODMIOTY W TYM OŚRODKU ISTNIEJĄ.
 17. LAUREACI GRAND-PRIX KOLEJNY RAZ MOGĄ WYSTĄPIĆ W KONKURSIE DOPIERO PO TRZECH LATACH OD FESTIWALU, W KTÓRYM ZDOBYLI GŁÓWNĄ NAGRODĘ

W roku 2019 nie mogą wziąć udziału laureaci:

- 2016 – Andrzej  Płuciniczak  z Gminnego Centrum Kultury w Przemęcie                              

- 2017 -  Agata Frąckowiak  z Wolsztyńskiego Domu Kultury

- 2018 - chór Con Passione ze Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie

 

18. Wszelkie sytuacje nie objęte tym regulaminem rozstrzyga organizator.

19. NAGRODAMI SĄ:

- BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OD PANA BOGA

- DYPLOMY I NAGRODY RZECZOWE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW   

  /SKROMNE/

- STATUETKI „KAROLKI” DLA LAUREATÓW

- WDZIĘCZNOŚĆ I PODZIW WIDZÓW

- DOŚWIADCZENIE I WIEDZA WYNIESIONE ZE SPOTKAŃ Z JURORAMI W TRAKCIE KONSULTACJI

 

Szanowni Uczestnicy

Pragniemy wszystkich potencjalnych uczestników poinformować, że uzyskiwane nagrody to spory wysiłek dla organizatorów i są one wynikiem sponsorowania Festiwalu przez różnego rodzaju firmy, sklepy, przedsiębiorstwa usługowe. Bardzo często są to ich wyroby lub rozprowadzane artykuły. Staramy się tak dobierać nagrody, aby indywidualne były dopasowane do wieku  uczestników i do tego jaką płeć reprezentują. Natomiast nagrody zespołowe to zwykle różnego rodzaju sprzęty, artykuły, które mogą się przydać w placówkach delegujących uczestników na Festiwal. Prosimy przyjąć te nagrody jako nasze podziękowanie za udział w takiej formie, jaką możemy zaproponować. Liczymy na Wasze zrozumienie i zaakceptowanie dobroci serca naszych sponsorów, jak i takich, a nie innych zasad nagradzania przyjętych przez organizatorów. Liczymy na to też, że opiekunowie są w stanie wytłumaczyć te zasady swoim podopiecznym, za co z góry dziękujemy. 

 

20. Koszty udziału

- uczestnicy nocujący - wpłacają 50 zł od osoby za:

Dojazd do ośrodka i przejazd w niedzielę na miejsce festiwalu we własnym zakresie lub zapewniają ten dojazd organizatorzy /NIEODPŁATNIE – konieczność zapewnienia transportu, czy własny transport należy zaznaczyć w zgłoszeniu/

-  organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu na i z festiwalu

-  opiekun 1 osoba – pobyt nieodpłatny

-  kierowca busa, autobusu – pobyt nieodpłatny

21. UCZESTNICY NIE NOCUJĄCY  płacą 3 zł od osoby, mają zapewnioną:                                                          

- kolację   W SOBOTĘ PO GODZINIE 17.00

 

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO ORGANIZATORÓW Z ADNOTACJĄ: „Wsparcie organizacji Festiwalu

– imię i nazwisko uczestnika lub nazwa zespołu”

UKS „Leśnik – Junior” w Świętnie

Nr konta 83 9081 0006 0117 7933 2000 0001

Organizatorzy nie mogą wystawiać faktur i rachunków potwierdzających  dokonane wpłaty gdyż nie prowadzą działalności gospodarczej a uzyskane wpłaty są w 100% przeznaczane na pokrycie kosztów związanych z pobytem uczestników  festiwalu.

22. Bezwarunkowo ze zgłoszeniem należy przesłać e-mailem w formacie mp3 podkład muzyczny – zgłoszenia bez podkładu nie będą przyjmowane /chyba że zespół ma akompaniament na żywo – co należy zaznaczyć w zgłoszeniu/                                                                                                           

   

 KATEGORIE UCZESTNIKÓW W  KONKURSIE

    1.   Kategorie indywidualne

      Kat. I         7 do 10 lat

      Kat. II      11 do 13 lat

      Kat. III     14 do 16 lat

      Kat  IV     17 do 19 lat 

2.     Kategorie zespołowe – zespoły od 2 do 4 osób

      Kat. I          7 do 10 lat

      Kat. II       11 do 13 lat

      Kat. III      14 do 16 lat

      Kat  IV      17 do 19 lat

3.   Kategorie zespołowe – zespoły od 5 osób  - wzwyż

      Kat. I      do 6 lat   – JEDNA REPREZENTACJA Z PRZEDSZKOLA

      Kat. II         7 do 10 lat

      Kat. III      11 do 13 lat

      Kat. IV      14 do 16 lat

      Kat  V       17 do 19 lat

4. Kategorie dla dorosłych  OD 20 LAT WZWYŻ

      Kat. I         indywidualna

      Kat. II        2 – 4 osób od duetu do kwartetu

      Kat. III       zespoły od pięciu osób wzwyż

5. Kategoria dla chórów                                        

     Kat. I – chóry dziecięce - wiek do 17 lat

     Kat. II – pozostałe chóry - wiek uczestników /wszystkich lub części

18 lat i więcej/ 

O wieku uczestnika lub uczestników decyduje rok urodzenia /nie miesiąc/

W zgłoszeniu konkursowym należy podać:

- nazwisko i imię wykonawcy, nazwę zespołu,

- kogo reprezentuje,

- tytuł piosenki,

- kategoria konkursowa,

- ilość uczestników,

- ilość opiekunów,

- czy zapewnić transport na nocleg,

- liczba dziewcząt, liczba chłopców,

- informacje, czy zostają na nocleg (dowód wpłaty przekazem pocztowym kwoty za nocleg – może być kserokopia),

potrzeby techniczne – sprzętowe,

- podkład muzyczny w formacie mp3

 

Festiwal odbędzie się na boisku Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego         w Świętnie.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają organizatorzy telefonicznie:

(68) 384 13 12.

Ocenie podlega wykonanie piosenki, jej interpretacja, wykorzystanie możliwości wokalnych, walory estetyczne, dobór akompaniamentu, ogólne wrażenie.

O wieku uczestnika lub uczestników decyduje rok urodzenia /nie miesiąc/

 

UWAGA:

Bardzo prosimy przestrzegać zasad dotyczących wieku uczestników, by uniknąć nieporozumień – chodzi przecież o wspólną atmosferę fantastycznego braterstwa i przyjaźni!

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

                           

ZGŁOSZENIA przyjmujemy e - mailem na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny

    sp.swietno@poczta.fm

Zgłoszenia na FESTIWAL należy przesłać  w terminie do  dnia

20.03.2019r.

 

Festiwal rozpoczyna się 8.06.2019

- 10.00 - 13.00 - Rejestracja uczestników i próby na scenie

- 13.30 - Losowanie kolejności występów, sprawy organizacyjne

- 14.00 - 19.30 - Prezentacje konkursowe,

- 19.50 - 21.10 - Spotkanie modlitewne  z Apelem Jasnogórskim.

- 22.00 - Niespodzianka dla uczestników nocujących.

 

Festiwal 9.06.2019

- 10.00 - Śniadanie dla nocujących w Świętnie

- 11.00 - 12.30  - występy uczestników, zabawy i konkursy /można  zgłosić wcześniej  swój udział w spontanicznym śpiewaniu/.

- 12.00 - 13.00 - Obiad dla nocujących.

- 13.15 - 14.00 - Msza Święta /polowa/ z udziałem uczestników w na boisku szkolnym.

- 14.00 - 15.30 - Rozdanie nagród.                           

- 15.30 - 17.00 - Koncert  laureatów Festiwalu.

- 17.30 - 19.00 - Koncert gości Festiwalu

- 19.00 - Zakończenie Festiwalu

 

ZAPRASZAMY !

W IMIENIU ORGANIZATORÓW

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

IMIENIA JANA PAWŁA II W ŚWIETNIE

MGR JERZY  LUFTMANN

 
ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by www.festiwal.zspswietno.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"
Osób online: 1
stat4u