Regulamin

REGULAMIN XVI  FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ

IMIENIA JANA PAWŁA II

W ŚWIĘTNIE

 

19.05.2012 – 20.05.2012

 

 

„JAN PAWEŁ II – JEGO ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI”

 

 

CEL ORGANIZACJI FESTIWALU

 

1. Festiwal jest cyklicznym spotkaniem wszystkich tych, którzy chcą sławić imię wielkiego Polaka Jana Pawła II poprzez wspólne muzykowanie.

2. Wykorzystanie muzyki RELIGIJNEJ do budowania wzajemnych relacji tolerancji i poszukiwania wspólnych pól do działania we wspólnocie ekumenicznej według myśli Jana Pawła II.

3. Odkrywanie muzyki religijnej dla dzieci i młodzieży poprzez nowatorskie sposoby jej prezentacji i wyrażania wywołanych przez nią uczuć i doznań.

4. Popularyzacja muzyki religijnej wśród mieszkańców małych miejscowości.

5. Spotkanie uczestników w doskonaleniu swoich umiejętności muzycznych - warsztaty.

6. Wymiana doświadczeń  muzycznych i organizacyjnych , wymiana kulturalna dzieci i młodzieży, animatorów, opiekunów z różnych stron Polski.

7. Festiwal jest elementem programu edukacyjnego szkoły podstawowej i przedszkola imienia Jana Pawła II w Świętnie.

8. Popularyzacja śpiewu i muzykowania oraz zabawy wśród dzieci i młodzieży.

9. Konsultacje warsztatowe z zawodowymi muzykami.

10. Wspaniała wesoła zabawa wśród przyjaciół.

11. Ekumeniczne przeżywanie łączenia się z Bogiem  ludzi różnych wyznań i kultur.

12. Wzajemne poznawanie kultury i obyczajów, tworzenie wspólnych dzieł artystycznych integrujących różne społeczności.

13. Stworzenie wystawy o Janie Pawle II.

14. UDZIAŁ W FESTIWALU JEST SPEŁNIENIEM POWYŻSZYCH ZAŁOŻEŃ, SAMA RYWALIZACJA W FESTIWALU JEST SYTUACJĄ DRUGORZĘDNĄ I WSPOMAGAJĄCĄ – NIE NAJWAŻNIEJSZĄ.

 

 

ORGANIZATORZY

1. Uczniowski Klub Sportowy „Leśnik – Junior” w Świętnie

 

 

PARTNERZY

- ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY IMIENIA JANA PAWŁA II W ŚWIĘTNIE

 

 

  

TERMIN   19.05.2012 – 20.05.2012

 

 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE FESTIWALU

1. Uczestnicy festiwalu piosenki religijnej śpiewają jedną piosenkę o tematyce religijnej.

2. Uczestnikami festiwalu mogą być dzieci i młodzież, oraz osoby dorosłe.

3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc /ilości piosenek w konkursie/ udział w festiwalu biorą osoby i zespoły według kolejności zgłoszeń, przewidujemy udział solistów i grup, zespołów /nie ma limitu osób na zespół/ w sumie  do 50 piosenek w konkursie.

4. Uczestnikami są osoby, zespoły reprezentujące: domy kultury, szkoły, parafie, organizacje religijne, rodziny muzykujące, inne.

5. Można śpiewać z własnymi instrumentami, z podkładem muzycznym  na płytach CD.  Istnieje możliwość podłączenia instrumentów elektronicznych pod aparaturę nagłaśniającą.

6. Piosenki mogą być znane i nieznane, nawet własne kompozycje przygotowane przez uczestników i ich opiekunów.

7. Kolejność występów jest losowana w poszczególnych kategoriach przed rozpoczęciem festiwalu.

8. Dzieci w wieku przedszkolnym wszystkie są laureatami.

9. W poszczególnych kategoriach wyłaniani są laureaci w ilości dowolnej – decyduje o tym komisja oceniająca.

10. Wyłania się najlepszego solistę w kategoriach indywidualnych i najlepszy zespół w kategoriach zespołowych.

11. WSZYSCY  UCZESTNICY  FESTIWALU  OTRZYMUJĄ  NAGRODY.

12. Soliści śpiewają samodzielnie bez chórków /może towarzyszyć soliście zespół muzyczny z podkładem  instrumentalnym/.

13. Zespoły z uczestnikami w różnym wieku uczestniczą w festiwalu w kategorii zespołowej odpowiedniej do wieku najstarszego członka zespołu.

14. UCZESTNICY FESTIWALU MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, ŻE KONKURS ODBYWA SIĘ W DWA DNI MUSZĄ ZAKŁADAĆ SWOJĄ OBECNOŚĆ W OBYDWA DNI FESTIWALOWE /NIE PRZYBYCIE W NIEDZIELĘ JEST JEDNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z NAGRÓD/

15. LAUREACI MAJĄ OBOWIĄZEK UCZESTNICZYĆ W KONCERCIE LAUREATÓW/.

16. Wszelkie sytuacje nie objęte tym regulaminem rozstrzyga organizator.

17. NAGRODAMI SĄ:

- BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OD PANA BOGA

- DYPLOMY I NAGRODY RZECZOWE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW /SKROMNE/

- STATUETKI „ZŁOTE KAROLKI” DLA LAUREATÓW

- WDZIĘCZNOŚĆ I PODZIW WIDZÓW

- doświadczenie i wiedza wyniesione z zajęć i spotkania z jurorami.

18.   Koszty udziału

- uczestnicy nocujący – płacą 30 zł  od osoby za kolację w sobotę, nocleg w ośrodku wypoczynkowym, śniadanie i obiad w niedzielę, zwiedzanie w niedzielę.  Dojazd do ośrodka i przejazd w niedzielę na miejsce festiwalu we własnym zakresie lub zapewniają ten dojazd organizatorzy /NIEODPŁATNIE – konieczność zapewnienia transportu, czy własny transport należy zaznaczyć w zgłoszeniu/

-  organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu na i z festiwalu

-  opiekun 1 osoba – pobyt nieodpłatny

-  kierowca busa, autobusu – pobyt nieodpłatny

19. UCZESTNICY NIE NOCUJĄCY  – mają zapewnioną darmową kolację W SOBOTĘ PO 17.00

 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ OBIADU W SOBOTĘ DLA UCZESTNIKÓW

 

 

 

 KATEGORIE UCZESTNIKÓW

 

    1.   Kategorie indywidualne

      Kat. I        7 do 10 lat

      Kat. II    11 do 13 lat

      Kat. III    14 do 16 lat

      Kat  IV      17 do 19 lat 

 

2.          Kategorie zespołowe – zespoły od 2 do 4 osób

      Kat. I        7 do 10 lat

      Kat. II       11 do 13 lat

      Kat. III      14 do 16 lat

      Kat  IV      17 do 19 lat

 

3.   Kategorie zespołowe – zespoły od 5 osób  - wzwyż

      Kat. I         do 6 lat  / DOWOLNA ILOŚĆ W ZESPOLE – JEDNA REPREZENTACJA Z PRZEDSZKOLA

      Kat. II        7 do 10 lat

      Kat. III      11 do 13 lat

      Kat. IV      14 do 16 lat

      Kat  V        17 do 19 lat

 

4. Kategorie dla dorosłych  OD 20 LAT WZWYŻ

      Kat. I          indywidualna

      Kat. II        2 – 4 0sób od duetu do kwartetu

      Kat. III    zespoły od pięciu osób wzwyż

 

5. Kategoria dla chórów                                                                          

      Kat. I – chóry dziecięce – wiek do 17 lat

      Kat II – pozostałe chóry  - wiek uczestników /wszystkich lub części 18 lat i więcej/

 o wieku uczestnika lub uczestników decyduje rok urodzenia /nie miesiąc/

 

 

   

UWAGA:

  

Bardzo prosimy przestrzegać zasad dotyczących wieku uczestników, by uniknąć nieporozumień – chodzi przecież o wspólną atmosferę fantastycznego braterstwa i przyjaźni!

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

- Obsługę techniczną, możliwość prób przed występami.

- Opiekę organizacyjną dla uczestników i wszelką pomoc, informacje.

- Pomieszczenia na zmianę lub zostawienie odzieży.

Smaczną kolację dla wszystkich uczestników i ich opiekunów /w dniu prezentacji/.

Możliwość noclegu ze śniadaniem drugiego dnia, dowóz do ośrodka i następnego dnia dowóz do szkoły w Świętnie, obiad.

- Możliwość konsultacji.

 

 

ZGŁOSZENIA przyjmujemy listownie, telefonicznie, m - ailem na adres:

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Ul. Szkolna 3

64-224 Świętno

Tel. (068) 384 13 12

sp.swietno@poczta.fm

 

 

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do  dnia

 

 

 20.04.2012r.

 

W zgłoszeniu należy podać:

- nazwisko i imię wykonawcy, nazwę zespołu,

- kogo reprezentuje,

- tytuł piosenki,

- kategoria konkursowa,

- ilość uczestników,

- ilość opiekunów,

- czy zapewnić transport na nocleg,

- liczba dziewcząt, liczba chłopców,

- informacje, czy zostają na nocleg (dowód wpłaty przekazem pocztowym kwoty za nocleg – może być kserokopia),

-  potrzeby techniczne – sprzętowe,

 

Festiwal odbędzie się na boisku Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego w Świętnie.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają organizatorzy telefonicznie:

(68) 384 13 12.

 

Ocenie podlega wykonanie piosenki, jej interpretacja, wykorzystanie możliwości wokalnych, walory estetyczne, dobór akompaniamentu, ogólne wrażenie.

 

MAKSYMALNIE PRZYJMUJEMY TYLKO 50 PIOSENEK – LICZBA WYKONAWCÓW

 

 W ZESPOŁACH  BEZ OGRANICZEŃ

 

 

 

PROPONOWANY PROGRAM

 

 

 19.05.2012 r. SOBOTA

 

 

10.00-12.30 - Przyjazd uczestników  - próby.

13.00-13.30 – Losowanie kolejności występów, sprawy organizacyjne – spotkanie z opiekunami i przedstawicielami uczestników.

14.00-18.30  - Prezentacje konkursowe.                                                                 

18.40-20.00  -KONCERT -  GOŚCI FESTIWALU

 

 

20.20- 21.00  -  Msza Święta – polowa i Apel Jasnogórski.

23.00 -  ?   - Ognisko dla nocujących uczestników na terenie ośrodka.

 

 

 

20.05.2012 r. NIEDZIELA

 

 

09.00 – nocujący - śniadanie.

10.00  - 12.00 - nocujący – zabawy na terenie, rozgrywki, konsultacje warsztatowe

12.30 – obiad dla nocujących uczestników.

13.30-16.00 - Ogłoszenie wyników festiwalu, rozdanie upominków i nagród „Złotych Karolków”- ORAZ  KONCERT LAUREATÓW /udział laureatów obowiązkowy/.                                                                                                 

16.00 – KONCERT -  GOŚĆ  FESTIWALU

 

17.30-18.00 - Zakończenie festiwalu

 

 

 

ZAPRASZAMY !

W IMIENIU ORGANIZATORÓW

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

IMIENIA JANA PAWŁA II W ŚWIETNIE

MGR JERZY  LUFTMANN

 

 
ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by www.festiwal.zspswietno.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"
Osób online: 1
stat4u