Regulamin

REGULAMIN XVIII  FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ

IMIENIA JANA PAWŁA II

W ŚWIĘTNIE

 

17.05.2014 – 18.05.2014

 

 

WARSZTATY MUZYCZNE

 

12.05.2014 – 19.05.2014

 

 

„JAN PAWEŁ II – CZŁOWIEK DIALOGU”

 

 

 

CEL ORGANIZACJI FESTIWALU

 

1.   Festiwal jest cyklicznym spotkaniem wszystkich tych, którzy chcą sławić imię wielkiego Polaka Jana Pawła II poprzez wspólne muzykowanie.

2.   Wykorzystanie muzyki RELIGIJNEJ do budowania wzajemnych relacji tolerancji i poszukiwania wspólnych pól do działania we wspólnocie ekumenicznej według myśli Jana Pawła II.

3.   Odkrywanie muzyki religijnej dla dzieci i młodzieży poprzez nowatorskie sposoby jej prezentacji i wyrażania wywołanych przez nią uczuć i doznań.

4.   Popularyzacja muzyki religijnej wśród mieszkańców małych miejscowości.

5.   Spotkanie uczestników w doskonaleniu swoich umiejętności muzycznych - warsztaty.

6.   Wymiana doświadczeń  muzycznych i organizacyjnych, wymiana kulturalna dzieci i młodzieży, animatorów, opiekunów z różnych stron Polski.

7.   Festiwal jest elementem programu edukacyjnego szkoły podstawowej i przedszkola imienia Jana Pawła II w Świętnie.

8.   Popularyzacja śpiewu i muzykowania oraz zabawy wśród dzieci i młodzieży.

9.   Konsultacje warsztatowe z zawodowymi muzykami.

10.  Wspaniała wesoła zabawa wśród przyjaciół.

11.  Ekumeniczne przeżywanie łączenia się z Bogiem  ludzi różnych wyznań i kultur.

12.  Wzajemne poznawanie kultury i obyczajów, tworzenie wspólnych dzieł artystycznych integrujących różne społeczności.

13.  Stworzenie wystawy o Janie Pawle II.

14.  UDZIAŁ W FESTIWALU JEST SPEŁNIENIEM POWYŻSZYCH ZAŁOŻEŃ, SAMA RYWALIZACJA W FESTIWALU JEST SYTUACJĄ DRUGORZĘDNĄ I WSPOMAGAJĄCĄ – NIE NAJWAŻNIEJSZĄ.

 

 

ORGANIZATORZY

1.   Uczniowski Klub Sportowy „Leśnik – Junior” w Świętnie

2.   ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY IMIENIA JANA PAWŁA II W ŚWIĘTNIE

 

 

PARTNERZY

- Parafia Rzymsko-Katolicka w Ciosańcu – kościół filialny w Świętnie

- JEDNOSTKA  OSP  W  ŚWIĘTNIE

  

 

TERMIN  FESTIWALU  17.05.2014 – 18.05.2014

TERMIN WARSZTATÓW 12.05.2014 – 19.05.2014

 

 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE FESTIWALU

 

1.   Uczestnicy festiwalu piosenki religijnej śpiewają jedną piosenkę o tematyce religijnej.

2.   Uczestnikami festiwalu mogą być dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe.

3.   Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc /ilości piosenek w konkursie/ udział w festiwalu biorą osoby i zespoły według kolejności zgłoszeń, przewidujemy udział solistów i grup, zespołów /nie ma limitu osób na zespół/ w sumie  do 50 piosenek w konkursie.

4.   Uczestnikami są osoby, zespoły reprezentujące: domy kultury, szkoły, parafie, organizacje religijne, rodziny muzykujące, inne.

5.   Można śpiewać z własnymi instrumentami, z podkładem muzycznym  na płytach CD.  Istnieje możliwość podłączenia instrumentów elektronicznych pod aparaturę nagłaśniającą.

6.   Piosenki mogą być znane i nieznane, nawet własne kompozycje przygotowane przez uczestników i ich opiekunów.

7.   Kolejność występów jest losowana w poszczególnych kategoriach przed rozpoczęciem festiwalu.

8.   ZESPOŁY DZIECI w wieku przedszkolnym wszystkie są laureatami. Z DANEGO PRZEDSZKOLA MOŻE WYSTĄPIĆ JEDNA REPREZENTACJA.

9.   W poszczególnych kategoriach wyłaniani są laureaci w ilości dowolnej – decyduje o tym komisja oceniająca.

10.  Przyznawane jest jedno Grand-prix.

11.  WSZYSCY  UCZESTNICY  FESTIWALU  OTRZYMUJĄ  NAGRODY.

12.  Soliści śpiewają samodzielnie bez chórków /może towarzyszyć soliście zespół muzyczny z akompaniamentem  instrumentalnym/.

13.  Zespoły z uczestnikami w różnym wieku uczestniczą w festiwalu w kategorii zespołowej odpowiedniej do wieku najstarszego członka zespołu.

14.  UCZESTNICY FESTIWALU MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, ŻE KONKURS ODBYWA SIĘ W DWA DNI MUSZĄ ZAKŁADAĆ SWOJĄ OBECNOŚĆ W OBYDWA DNI FESTIWALOWE /NIE PRZYBYCIE W NIEDZIELĘ JEST JEDNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z NAGRÓD/

15.  LAUREACI MAJĄ OBOWIĄZEK UCZESTNICZYĆ W KONCERCIE LAUREATÓW.

 

16.  UWAGA ! – Z KAŻDEGO OŚRODKA, PARAFII, DOMU KULTURY, SZKOŁY ITD. MOŻEMY PRZYJĄĆ MAKSYMALNIE TRZY PIOSENKI.

 

17.  LAUREACI GRAND-PRIX KOLEJNY RAZ MOGĄ WYSTĄPIĆ W KONKURSIE DOPIERO PO TRZECH LATACH OD FESTIWALU,                    W KTÓRYM ZDOBYLI GŁÓWNĄ NAGRODĘ

 

18.  W PRZYSZŁYM ROKU 2014 - NIE MOGĄ WYSTĄPIĆ W KONKURSIE:

 

Wiktorii Odważna z Zespołu Szkół z Sulechowa   - laureat 2013                                             

Zespół „Drops” z Gimnazjum Nr 3 w Kościanie - Laureat 2012

              Daria Kliks z Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie – laureat 2011

   Rafał Stachowiak z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku – laureat 2011

   Anna Korczyńska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku – laureat 2011

   Aleksandra Liske, Studio Piosenki Włoszakowice, Studium Estrady Leszno – laureat 2011

19.  Wyżej wymienionym LAUREATOM  proponujemy występ w koncercie Gwiazd festiwalu w sobotę 17.05.2014 r. w  autorskim programie  – do 10 minut. Udział w koncercie z uzgodnionym repertuarem z organizatorami należy zgłosić do 30.03.2014r. Organizatorzy zapewniają wyżywienie w sobotę i niedzielę, koszt noclegu w kwocie 30 zł  od osoby należy pokryć we własnym zakresie

20.  Wszelkie sytuacje nie objęte tym regulaminem rozstrzyga organizator.

 

21.  NAGRODAMI SĄ:

- BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OD PANA BOGA

- DYPLOMY I NAGRODY RZECZOWE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW /SKROMNE/

- STATUETKI „ZŁOTE KAROLKI” DLA LAUREATÓW

- WDZIĘCZNOŚĆ I PODZIW WIDZÓW

- DOŚWIADCZENIE I WIEDZA WYNIESIONE ZE SPOTKAŃ Z JURORAMI W TRAKCIE KONSULTACJI

 

Szanowni Uczestnicy

Pragniemy wszystkich potencjalnych uczestników poinformować, że uzyskiwane nagrody to spory wysiłek dla organizatorów i są one wynikiem sponsorowania Festiwalu przez różnego rodzaju firmy, sklepy, przedsiębiorstwa usługowe. Bardzo często są to ich wyroby lub rozprowadzane artykuły. Staramy się tak dobierać nagrody, aby indywidualne były dopasowane do wieku uczestników i do tego jaką płeć reprezentują. Natomiast nagrody zespołowe to zwykle różnego rodzaju sprzęty, artykuły, które mogą się przydać w placówkach delegujących  uczestników na Festiwal. Prosimy przyjąć te nagrody jako nasze podziękowanie za udział w takiej formie, jaką możemy zaproponować. Liczymy na Wasze zrozumienie i zaakceptowanie dobroci serca naszych sponsorów, jak i takich a nie innych zasad nagradzania przyjętych przez organizatorów. Liczymy na to też, że opiekunowie są w stanie wytłumaczyć te zasady swoim podopiecznym, za co z góry dziękujemy. 

 

22.  Koszty udziału

- uczestnicy nocujący – płacą 40 zł  od osoby za kolację w sobotę, nocleg w ośrodku wypoczynkowym, śniadanie i obiad w niedzielę, wesołe ognisko z kiełbaską  w sobotę wieczorem.  Dojazd do ośrodka                     i przejazd w niedzielę na miejsce festiwalu we własnym zakresie lub zapewniają ten dojazd organizatorzy /NIEODPŁATNIE – konieczność zapewnienia transportu, czy własny transport należy zaznaczyć w zgłoszeniu/

-  organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu na i z festiwalu

-  opiekun 1 osoba – pobyt nieodpłatny

-  kierowca busa, autobusu – pobyt nieodpłatny

 

 

 

UKS „Leśnik – Junior” w Świętnie

Nr konta 83 9081 0006 0117 7933 2000 0001

 

 

 

23.  UCZESTNICY NIE NOCUJĄCY  – mają zapewnioną darmową kolację  W SOBOTĘ PO GODZINIE 16.00

 

24.  Bezwarunkowo ze zgłoszeniem należy przesłać e-mailem w formacie mp3 lub listownie na płycie CD podkład muzyczny dla tych wykonawców, którzy będą śpiewali z podkładem odtwarzanym z odtwarzacza CD – zgłoszenia bez podkładu nie będą przyjmowane /chyba że zespół ma akompaniament na żywo – to należy to zaznaczyć w zgłoszeniu/

 

 

25. WARSZTATY MUZYCZNE

 

WARSZTATY MUZYCZNE PRZEWIDZIANE SĄ DLA ZAINTERESOWANYCH, KTÓRZY CHCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ                            W MIĘDZYNARODOWEJ FORMIE WSPÓLNEGO ŚPIEWANIA I DOSKONALENIA SWOICH UMIEJĘTNOŚCI

 

ZAŁOŻENIA:

 

- W warsztatach biorą udział zespoły i uczestnicy indywidualni

 

- praca na warsztatach odbywa się w grupach z muzykami

 

- w trakcie warsztatów dla uczestników przewiduje się też wycieczki, ogniska, gry terenowe, gry sportowe, zabawy rekreacyjne, koncerty dla  mieszkańców okolicznych miejscowości

 

- w trakcie warsztatów odbywa się praca nad piosenką konkursową  z żywym zespołem, który to następnie będzie akompaniował w trakcie konkursu na scenie

 

- w warsztatach też mogą brać udział ci uczestnicy, którzy posiadają własny akompaniament, wtedy praca odbywa się nad własnym warsztatem i umiejętnościami

 

- uczestnicy warsztatów mieszkają w ośrodku wypoczynkowym

 

- wyżywienie w stołówce szkolnej

 

- koszt pobytu jednego uczestnika warsztatów ze wszystkim /wyżywienie, program, noclegi, wycieczki, inne /wynosi 250zł za całość /jeden opiekun darmowo/

 

- chętni do udziału w warsztatach zgłaszając swój udział przesyłają podkład muzyczny drogą elektroniczną dla swojej piosenki konkursowej wraz ze zgłoszeniem drogą elektroniczną lub na płycie CD z wpłatą pieniędzy na konto lub przekazem do dnia 20.03.2014r.

 

 

 

 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ OBIADU W SOBOTĘ DLA UCZESTNIKÓW NIE UCZESTNICZĄCYCH W WARSZTATACH

 

 

 

 KATEGORIE UCZESTNIKÓW

 

    1.   Kategorie indywidualne

      Kat. I         7 do 10 lat

      Kat. II      11 do 13 lat

      Kat. III     14 do 16 lat

      Kat  IV     17 do 19 lat 

 

2.          Kategorie zespołowe – zespoły od 2 do 4 osób

      Kat. I          7 do 10 lat

      Kat. II       11 do 13 lat

      Kat. III      14 do 16 lat

      Kat  IV      17 do 19 lat

 

3.   Kategorie zespołowe – zespoły od 5 osób  - wzwyż

    Kat. I         do 6 lat  / DOWOLNA ILOŚĆ W ZESPOLE – JEDNA REPREZENTACJA Z PRZEDSZKOLA

      Kat. II         7 do 10 lat

      Kat. III      11 do 13 lat

      Kat. IV      14 do 16 lat

      Kat  V       17 do 19 lat

 

4. Kategorie dla dorosłych  OD 20 LAT WZWYŻ

      Kat. I         indywidualna

      Kat. II        2 – 4 0sób od duetu do kwartetu

      Kat. III       zespoły od pięciu osób wzwyż

 

5. Kategoria dla chórów                                        

     Kat. I – chóry dziecięce – wiek do 17 lat

     Kat II – pozostałe chóry  - wiek uczestników /wszystkich lub części

18 lat i więcej/ 

 

O wieku uczestnika lub uczestników decyduje rok urodzenia /nie miesiąc/

 

   

UWAGA:

 

Bardzo prosimy przestrzegać zasad dotyczących wieku uczestników, by uniknąć nieporozumień – chodzi przecież o wspólną atmosferę fantastycznego braterstwa i przyjaźni!

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

Ø      Obsługę techniczną, możliwość prób przed występami.

Ø      Opiekę organizacyjną dla uczestników i wszelką pomoc, informacje.

Ø      Pomieszczenia na zmianę lub zostawienie odzieży.

Ø      Smaczną kolację dla wszystkich uczestników i ich opiekunów  /w dniu prezentacji/.

Ø      Możliwość noclegu ze śniadaniem  i obiadem drugiego dnia, dowóz do ośrodka i następnego dnia dowóz do szkoły w Świętnie.

Ø      Możliwość konsultacji.

  

ZGŁOSZENIA przyjmujemy listownie, telefonicznie, e - mailem na adres:

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Ul. Szkolna 3

64-224 Świętno

Tel. (068) 384 13 12

sp.swietno@poczta.fm

 

 

 

 

Zgłoszenia należy przesłać

w terminie do  dnia

20.03.2014r.

 

 

 

 

W zgłoszeniu należy podać:

- nazwisko i imię wykonawcy, nazwę zespołu,

- kogo reprezentuje,

- tytuł piosenki,

- kategoria konkursowa,

- ilość uczestników,

- ilość opiekunów,

- czy zapewnić transport na nocleg,

- liczba dziewcząt, liczba chłopców,

- informacje, czy zostają na nocleg (dowód wpłaty przekazem pocztowym kwoty za nocleg – może być kserokopia),

-  potrzeby techniczne – sprzętowe,

- podkład muzyczny w formacie mp3

- jeżeli tak – to udział w warsztatach na wyżej podanych zasadach

 

Festiwal odbędzie się na boisku Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego w Świętnie.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają organizatorzy telefonicznie:

(68) 384 13 12.

 

Ocenie podlega wykonanie piosenki, jej interpretacja, wykorzystanie możliwości wokalnych, walory estetyczne, dobór akompaniamentu, ogólne wrażenie.

 

Festiwal rozpoczyna się 17.05.2014

-   9.00 - próby

- 12.00 - losowanie kolejności, sprawy organizacyjne

- 13.00 - 18.40

- 19.00 - koncert Gwiazd Festiwalu

- 20.30 - Apel Jasnogórski

- 23.00 - ognisko dla nocujących w ośrodku

 

Festiwal 18.05.2014

-   9.00 - śniadanie dla nocujących

- 10.30 - Msza Święta w kościele w Świętnie

- 12.00 - 13.30 – obiad dla nocujących

- 14.00 - rozdanie nagród i koncert laureatów

- 17.00 - koncert Gwiazdy Festiwalu

- 18.30 - zakończenie Festiwalu

 

 

 

 

 

MAKSYMALNIE PRZYJMUJEMY TYLKO

 

               50    PIOSENEK 

                                                                                 

 

 

 – LICZBA WYKONAWCÓW

 

  W ZESPOŁACH  BEZ OGRANICZEŃ

 

 

 

ZAPRASZAMY !

 

 

W IMIENIU ORGANIZATORÓW

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

IMIENIA JANA PAWŁA II W ŚWIETNIE

MGR JERZY  LUFTMANN

 
ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by www.festiwal.zspswietno.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"
Osób online: 1
stat4u